Vol700女神绯月樱-Cherry惠州旅拍百褶裙下超薄黑丝秀翘臀美腿诱惑写真104P绯月樱画语界

Vol700女神绯月樱-Cherry惠州旅拍百褶裙下超薄黑丝秀翘臀美腿诱惑写真104P绯月樱画语界

凡惊伤胆者骨必软,即其证也。故治之者,当于先时未发之顷,坚束其处,谓四关之上也,使邪气不得留行,乃察其孙络之坚盛者皆取之,今北人多行此法。

 邪盛者脉当实,实而兼滑,得阳脉也,故生;若见阴脉为逆,故死。邪聚下焦,故小腹冤热而痛,溲出白浊也。

巨阳主气,故先受邪,少阴与其为表里也,得热则上从之,从之则厥也。肺者,脏之长也,为心之盖也。

 上二节皆当因其寒热,而随所宜以调治者也。脾寒则肉寒,故为痈肿。

肾虚则寒动于中,心虚则热收于内。寤多者魂强,寐久者魄壮。

凡当其所过之处,皆当转筋而痛。无积而病在中者,脏之虚也,故当随病所在,求其脏而补之。

Leave a Reply