No018灰丝玉足高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No018灰丝玉足高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

予谓人活一口气,气盛则为有余,为热邪。尝谓天地无脉,则辘轳不转;山川无脉,则灵秀不钟;草木无脉,则苍翠不舒。

治之不当,邪不即去,渐至第三层。 法宜和解,小柴胡汤倍柴、芩,麦芽、香附治之。

此阳竭于上,急宜回阳收纳,十中可救四五。但《内经》称治痿独取阳明,乃不易之定法,此中必有定见,当是肺热叶焦之由,起于阳明也。

若仍用时派止汗之麻黄根、浮小麦,止呃之丁香、杮蒂,未有不立见其死者也。 法宜扶下焦之阴,如四苓滑石阿胶汤,益元散之类。

是顺其本经之气机也。外邪传至太阴,太阴主湿,邪从湿化,湿气上蒸,头痛而重,四肢酸疼而觉冷,腹满呕吐不食,主以理中汤,是温中除湿之意也。

其所用药品,无非人参、酸枣、茯神、远志、琥珀、龙骨、朱砂、地黄、当归、元肉之类,与夫天王补心,定志宁神诸方。 按经水行后腹痛一证,诸书皆云虚中有滞也,统以八珍汤加香附治之,亦颇近理。

Leave a Reply